تبلیغات
احکام دین و نماز - احادیثی در مورد نماز

احکام دین و نماز
 
نماز خوان شدن

احادیث نمازمعراج مؤمن
پیامبر (ص ) : الصلوة ، معراج المؤمن نماز، معراج مؤمن است .


*********احادیث نماز*********

نماز نور مؤمن
پیامبر (ص ) : الصلوة نور المؤمن نماز نور مؤمن است .

*********احادیث نماز*********

نشانه ایمان
پیامبر (ص ) : علم الایمان الصلوة علامت و نشانه ایمان نمازاست .

*********احادیث نماز*********

نماز ستون دین
پیامبر (ص ) : الصلوة عماد دینکم نماز، پایه و ستون دین شماست .

*********احادیث نماز*********

تقرب به وسیله نماز
امام کاظم (ع ) : افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به ، الصلوة بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است .

*********احادیث نماز*********

پرچم اسلام
پیامبر (ص ) : علم الاسلام الصلاة نماز، پرچم اسلام است .

*********احادیث نماز*********

نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر (ص ) : ان الصلوة قربان المؤمن همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست .

*********احادیث نماز*********

نماز و پایه های دین
امام باقر (ع ) : بنی الاسلام علی خمس : الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولایة اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت .

*********احادیث نماز*********

اهل بیت (ع) و اقامه نماز
امام حسین (ع ) : "الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة " قال : هذه فینا اهل البیت (در تفسیر آیه ) "کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ،نماز را به پا می دارند" فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است .

********احادیث نماز*********

نماز آخرین توصیه انبیاء
امام صادق (ع ) : احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوة و هی اخر وصایا الأنبیاءنماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است .

*********احادیث نماز*********

جایگاه نماز
پیامبر (ص ) : موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسدجایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است .

*********احادیث نماز*********

سیمای دین
امام علی (ع ) : لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاة هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است .

*********احادیث نماز*********

وصیت امیرالمؤمنین (ع )
امام علی (ع ) : الله ، الله فی الصلوة ، فانها عموددینکم خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست .

*********احادیث نماز*********

کلید بهشت
پیامبر (ص ) : الصلوة مفتاج الجنة نماز کلید بهشت است .

*********احادیث نماز*********

تداوم نماز و انتظار
پیامبر (ص ) : لا یزال العبد فی صلوة ما انتظر الصلوة بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .

*********احادیث نماز*********

روشنایی چشم پیامبر (ص)
پیامبر (ص ) : قره عینی فی الصلاة روشنی چشم من در نماز است .

*********احادیث نماز*********

نماز و خدمت
امام صادق (ع ) : ان طاعة الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاة پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست .

*********احادیث نماز*********

حقیقت نماز
پیامبر (ص) : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاءمثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد داشت .

*********احادیث نماز*********

بهترین اعمال در قیامت
امام صادق (ع ) : ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامة ، الصلوة همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .
برچسب ها: احادیث نماز، حدیث در مورد نماز، نماز نور مومن، حدیث در رابطه با نماز، احدیث و حدیث در مورد نماز، حدیث پیامبر در مورد نماز، احادیث امام صادق،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اسفند 1392 توسط ابوالفضل همتی
تمامی حقوق مطالب برای احکام دین و نماز محفوظ می باشد