تبلیغات
احکام دین و نماز - لباس نمازگزار

احکام دین و نماز
 
نماز خوان شدن

لباس نماز گزار

۱- پاک باشد.
۲- مباح باشد.
۳- از اجزای مردار نباشد.
۴- از حیوان حرام گوشت نباشد.
۵ و ۶- اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد.پاک باشد

اگر کسی به عمد با لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.
کسی که نمی‏داند با لباس نجس، نماز باطل است و در ندانستن حکم مسأله مقصر باشد، اگر با لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل می‏باشد.
اگر به واسطه تقصیر در ندانستن مسأله، چیز نجسی را نجس نداند مثلا" نداند عرقشتر نجاستخوار نجس است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است.
اگر فراموش کند لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
اگر نداند لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند.مباح باشد ( قصبی نباشد )

کسی که می‏داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر به عمد در لباس غصبی نماز بخواند، باطل است و همچنین اگر در لباسی که نخ یا دکمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید آن نماز را دوباره با لباس غیرغصبی بخواند.از اجزای مردار نباشد

لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده‌ای که خون جهنده دارد نباشد؛ بلکه احتیاط واجب آن است که در لباس تهیه شده از حیوان مرده‏ای که خون جهنده ندارد، مانند ماهی و مار نیز نماز نخواند.
باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته، بنابر احتیاط واجب همراه نمازگزار نباشد، گر چه لباس او هم نباشد.
اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد، همراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‏اند نماز بخواند، نمازش صحیح است.
از حیوان حرام گوشت نباشد.

لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است.
اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت، مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن بر طرف شده باشد، نماز صحیح است.
اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد.

پوشیدن لباس طلاباف و زینت کردن به طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست، برای مرد، در حال نماز و غیرنماز، حرام و نماز خواندن با آنها باطل است؛ و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند، ولی پوشیدن لباس طلاباف و زینت کردن به طلا، برای زن در نماز و غیرنماز اشکال ندارد.
پوشیدن لباس ابریشمی خالص، در نماز و غیرنماز، برای مرد، حرام است و نماز را هم باطل می‏کند، چه بشود با او ستر عورت کرد یا نشود، مانند آستر لباس، عرقچین، بند شلوار و... ولی همراه داشتن آن، مثل در جیب گذاردن، مانعی ندارد؛ و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر آن، اشکالی ندارد.


برچسب ها: نماز گزار، لباس، لباس نماز، لباس نمازگزار، لباس نمازگزار مرد، لباس نمازگزار زن، لباس پاک،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 2 اسفند 1392 توسط ابوالفضل همتی
تمامی حقوق مطالب برای احکام دین و نماز محفوظ می باشد