تبلیغات
احکام دین و نماز - تیمم

احکام دین و نماز
 
نماز خوان شدن
تیمم

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که بجای وضو و یا غسل و در نبودن آب می‌باشد. در هفت مورد باید به جای وضو و یا غسل تیمم کرد:
۱ - پیدا نکردن آب
۲ - مشقت بیش از حد
۳ - ترس از ضرر
۴ - نیاز به آب برای حفظ جان
۵ - نیاز به آب برای تطهیر
۶ - نداشتن آب مباح
۷ - نداشتن وقت برای وضو یا غسل


چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است


تیمم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند و همچنین به آجر، کوزه، سنگ گچ و سنگ آهک پاک قبل از پخته شدن، صحیح است.

طریقه تیمم

نیت
زدن تمام کف دو دست، با هم، بر چیزی که تیمم به آن صحیح است
کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی
کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ

خاك ولبخند

گاهی توكوه ودشتی                            نه چشمه است نه رودی

یا قطع شده آب شهر                                    آب نمی آد به زودی

نخواندهای نماز را                               دور وبرت آبی نیست

وقت زیاد نداری                                      چارهی مشكلت چیست ؟

شكر خدا سنگ وخاك                              فراوان است فراوان

فوری تیمم بكن                                             نماز خود را بخوان

كف دو دست را باهم                                      رو سنگ یا خاك بزن

دودست خود راحالا                                          ببر بالا گل من

از بالای پیشانی                                       از لب جنگل مو

       مسح می كشی تا پایین                      تا برسی به ابرو 

با دست چپ مسح بكش                             آهسته دست راست را

ازكجا ؟از سر مچ                                 تا اخر انگشت ها

با دست راست مسح بكش                        رو دست چپ آهسته

تیممت تمام شد                                    بخند شبیه پسته
برچسب ها: تیمم، شرایط تیمم، چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است، طریقه تیمم، نیت، زدن تمام کف دو دست، بر چیزی که تیمم به آن صحیح است،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 فروردین 1393 توسط ابوالفضل همتی
تمامی حقوق مطالب برای احکام دین و نماز محفوظ می باشد